GURU HEBAT

Karya Antonius Hariadi Sulistyono, S.Pd.,M.Pd

 

Kumelamun menatap bangku meja murid-muridku

Kumerenungkan pendidikan di Indonesia tercintaku

Segera kumelihat Dasar Pendidikan KHD di catatanku

Sejarah Pendidikan zaman Kolonial terngiang ditelingaku

 

Kucoba menuntun siswa sebagai hamba kulakukan dikelasku

Tiga kerangka perubahan pendidikan KHD menjadi landasanku

Perubahan adaalah filsafat KHD menjadi filosofi mengajarku

Ki Hadjar Dewantara adalah Tokoh Pahlawan Pendidikan Idolaku

 

Penyesuaian kodrat alam dan zaman menjadi pertimbanganku

Prinsip perubahan dalam asas trikon menjadi prinsip mendidikku

Pendidikan budi pekerti menjadi incaran pengajaran sikap muridku

Tiga Semboyan Pendidikan KHD menjadi penyemangat sepanjang hidupku

 

Kearifan lokal dan kebudayaan nasional menjadi rujukanku

Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsaku

Menuntun murid adalah fokus dalam ladang benih-benih       persemaianku

Merdeka Belajar adalah kurikulum yang menjadi pedoman aplikasiku.

 

Guru adalah pelopor pendidikan di negaraku

Murid-murid adalah teman Pendidikan sejatiku

Ki Hadjar Dewantara adalah guru hebatku

Tergerak, bergerak dan menggerakkan adalah semboyanku